top of page

הרצאות וסדנאות על תקשורת בין-אישית וחיים מאוזנים

הרצאה על תקשורת בין אישית

כיצד לומר 'לא' ולהשאר בחיים 

נכיר בתרומת האסרטיביות לחיינו, מדוע היא אינה טבעית לרובנו, נשמע טיפים כיצד ניתן לפתח אסרטיביות ונתרגל יחד, בעזרת סימולציות משעשעות.

אביגיל ברקוביץ

הכל מתחיל מרושם ראשוני

לשיפור המודעות תוך פיתוח המיומנויות, לפתיחת דלתות, הצגה אישית ויצירת עניין, פיתוח דיאלוג זורם, זיהוי סגנון הצד השני והתאמה אליו (רלוונטי בכל גיל!)

תקשורת בין אישית

אולי אפשר לפתור את זה אחרת? 

קונפליקטים קטנים וגדולים מלווים אותנו. בסדנה נזהה סגנונות שונים לניהול עימותים ובעזרת מודל קליט, נתרגל ונגמיש את דרך ההתמודדות שלנו.

הרצאה על זיכרון

היכן השארתי את המשקפיים?!

זיכרון ושכחה מלווים אותנו כל חיינו. בהרצאה ניחשף לסוגים שונים ומפתיעים של זיכרון, ניווכח שלעיתים עדיף לשכוח... נשמע טיפים ובעיקר נצא יותר מעודדים!

הרצאה על נשים וגברים

נשים, גברים ומה שביניהם

ניתוח מקור הפערים הפיזיולוגיים והתקשורתיים בין נשים וגברים, השלכות השינוי שחל בתפקידים המסורתיים, אי-הבנות בתקשורת וכיצד ניתן להתגבר עליהן.

הרצאה על קצרים בתקשורת

קצרים בתקשורת

בהרצאה נסקור את הסיבות לאי הבנות ונעלה את המודעות להן עקב פער בין-תרבותי, פער בין-דורי ואף כתוצאה מכניסת הטכנולוגיה לחיינו.

bottom of page